Partnerschap met ouders

Doelstellingen
- Je staat stil bij een gepaste begeleidershouding. Welke kennis, vaardigheden en attitudes heb ik nodig?
- Je bent voelt je competenter in het samenwerken met de ouders van je cliënt.
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools.
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers.
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 11 oktober 2022 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Ouders zijn een belangrijke partner in het leer- en hulpverleningsproces van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Soms trek je als hulpverlener samen met ouders aan hetzelfde zeel maar soms hebben jullie elke een andere mening.

Deze cursus geeft tools om in een open dialoog met ouder te gaan en te blijven. Je krijgt tips om een fijne vertrouwensrelatie met hen op te bouwen.

Komt aan bod in deze cursus:
- Hoe zorgen dat alle partijen op dezelfde golflengte geraken
- Hoe tot een vlotte communicatie met ouders komen
- Hoe ouders zo goed mogelijk betrekken bij de begeleiding
- Hoe feedback geven aan ouders
- Hoe zorgen dat je (soms moeilijke) boodschap juist overkomt
- Hoe te weten komen wat ouders verwachten.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

OVER DE LESGEVER
Noor Seghers is oprichter van het Magenta Project, verbonden aan de onderzoeksgroep Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven. Ze inspireert met haar ervaring als managementtrainer voor grote bedrijven en als moeder en zus van een persoon met een beperking.
De vormingen stoelen steeds op volgende uitgangspunten:
- Krachtgericht werken
- Management invalshoek
- Ervaringsdeskundigheid
- Wisselwerking met wetenschappelijk onderzoek.

VOOR WIE
Orthopedagogen, begeleiders, psychologen, hulpverleners, begeleiders van hulpvragers … van alle leeftijden.

Praktisch

Startdatum: 11 okt 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-22P2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector