De stem van de cliënt in het ondersteuningsplan

Doelstellingen
Het aanleren van de nodige competenties om een kwaliteitsvol ondersteuningsplan op te stellen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 06 oktober 2022 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Begeleidingswerk staat of valt met de relatie tussen begeleider en cliënt. Met andere woorden een goede vertrouwensrelatie én daarnaast voldoende (zelf)kennis, vaardigheden en attitudes maken een begeleiding kwaliteitsvol. Zo ook bij het opmaken van een ondersteuningsplan. Boven alles telt hierbij de stem van de cliënt. Hoe maken we ons al begeleider al deze competenties eigen? Wat zijn valkuilen? Wat zijn kwaliteiten? Waarin kan een begeleider nog groeien?

WERKVORMEN EN METHODIEK
We baseren ons hiervoor op de presentietheorie van Andries Baart en het boek ‘ont-moeten’ van Vera Van Hove. Als proef op de som oefenen we onze begeleidersvaardigheden aan de hand van een spel, gebaseerd op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock & Verdugo om een goed ondersteuningsplan op te stellen.

OVER DE LESGEVER
Anne Bongaerts is vormingscoördinator, vormingswerker en begeleider bij Staf Leuven. Zij is van opleiding psychomotorisch therapeute en is bijgeschoold in Pesso-psychotherapie; contextuele therapie (duplo); zelfzorg en non-verbale communicatie. Zij heeft een ruime ervaring in het geven van workshops aan hulpverleners, voornamelijk in de gehandicaptenzorg.

VOOR WIE
Begeleiders.

Praktisch

Startdatum: 06 okt 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Staf vzw
Code vorming: 319-22S2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector