BWP.Basismodule voor monitoren/begeleiders in groenzorg

Je wordt ingeleid in de belangrijkste aspecten van het beroep. Je krijgt een eerste beeld van de sector en de ruimere context van je job. Je krijgt een zicht op de doelstellingen en competenties van het beroep ‘begeleider op de werkvloer’ in de beschutte werkplaatsen. Je leert de belangrijkste principes van wegsignalisatie en veilig werken met tuinmachines.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 14 december 2021 09:00 - 16:30 Online - -
di 21 december 2021 09:00 - 16:30 Online - -
di 11 januari 2022 09:00 - 16:30 Online - -
di 18 januari 2022 09:00 - 16:30 Online - -
di 25 januari 2022 09:00 - 16:30 Online - -

Programma

Tijdens deze opleiding krijgen monitoren/begeleiders zicht op de ruimere context van hun job. Ze maken kennis met de sector van de sociale economie en het competentieprofiel van een monitor/begeleider wordt besproken. In lijn met de nieuwe regelgeving rond maatwerk, leggen we de focus op drie noodzakelijke kerncompetenties van een begeleider in een BW: vaardig communiceren, persoonsgericht werken en samenwerken. Deze thema’s worden bespreekbaar gemaakt via de SiSO tool. SiSO staat voor Situationele Selectie- en Ontwikkelingstool, bestaat uit beeldmateriaal en heeft tot doel reacties in herkenbare situaties op de werkvloer te beoordelen. Daarnaast worden de deelnemers verrijkt met tips in het omgaan met mensen met een mentale beperking, autisme, ADHD en psychische problematieken. Tot slot wordt stilgestaan bij ethische kwesties in omgang met de doelgroep.

Twee dagen in deze opleiding behandelen het 'veilig werken langs de baan en veilig werken met tuinmachines'. De lesgever van PCLT belicht zowel de theoretische als de praktische kant van veilig werken.

Praktisch

Startdatum: 14 dec 2021 | 09:00 - 16:30 Duur: 5 dagen Opleider: Groep Maatwerk
Code vorming: BWP.21-BOG-002 Organisator: Vivo Domein: Divers Sector(en):
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP