Omgaan met ouders van kinderen met een beperking

Doelstellingen
Tijdens deze vorming krijgen de deelnemers inzicht in de noden van ouders van kinderen met een beperking. Op welke basis kan er een veilige relatie uitgebouwd worden?

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 13 september 2022 13:00 - 16:00 Scoutshuis Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Er wordt een theoretisch kader geschetst: over erkenning en mededogen.
De theorie wordt getoetst aan de praktijk en dit aan de hand van verschillende casussen.
Er is overleg en reflectie met een ervaringsdeskundige.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Beschrijving kader
- Oplossingsgericht werken aan de hand van casussen
- Reflectie onder leiding van een ervaringsdeskundige.

OVER DE LESGEVER
- An Godrie: Ervaringsdeskundige. Mama van Flore en Emiel. Sociaal assistente. Mederwerker thuis- en daklozenopvang. Raad van Bestuur Hethuispaleis.net.
- Inge Van Helshoecht: Ergotherapeute. Praktijklector AP Hogeschool, opleiding ergotherapie. Oprichtster Hethuispaleis.net.
- Jacques Peustjens: coach, regisseur en fotograaf. 15 jaar ervaring coördinatie vzw Cliniclowns. Oprichter Hethuispaleis.net.

VOOR WIE
Voor iedereen in contact met de doelgroep of met interesse in de thematiek.

Praktisch

Startdatum: 13 sep 2022 | 13:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Het Huispaleis
Code vorming: 319-22O2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector