Creatief en contextueel denken

Doelstellingen
Het leren van creatieve methodieken om in communicatie te gaan met een hulpvrager.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 16 september 2022 09:30 - 16:00 Hivset Waregem Westerlaan 73 Waregem

Programma

In de hulpverlening schieten woorden soms te kort om te benoemen wat er leeft bij de cliënt, wat er speelt in een gezinscontext of in de hulpverlening zelf. Door samen op zoek te gaan naar beelden, metaforen, tekeningen, het verhaal … kan er opnieuw ruimte komen om te bespreken, te denken, te voelen en te beleven. Ook de duplo-methodiek, die ontwikkeld werd door Marleen Dieckman, komt aan bod.

WERKVORMEN EN METHODIEK
Na een korte inleiding van de contextuele visie van Nagy, gaan we op een interactieve manier aan de slag met verschillende creatieve methodieken. Je kan zowel met je eigen genogram aan de slag als met een casus uit je praktijk.
Methodieken die aan bod komen: werken met duplo-popjes, dierenfiguren, beelden, verhalen …

OVER DE LESGEVER
Griet Severeyns studeerde af in 2006 als sociaal cultureel werker. Enkele jaren later volgde ze een contextuele therapeutenopleiding bij ‘Leren over leven’. Contextgericht werken en transculturele hulpverlening aan mensen met een migratie-achtergrond, zijn gedurende haar loopbaan haar passie en missie geworden. Ze is momenteel teamverantwoordelijke team diversiteit in het vormingscentrum HIVSET vzw en is lector bij de AP Hogeschool.

VOOR WIE
Hulpverleners en zorgcoördinatoren.

Praktisch

Startdatum: 16 sep 2022 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Code vorming: 319-22CC2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector