Krachtgericht werken: een samenspel van vele dimensies - ONLINE

Doelstellingen

De deelnemers hebben na de vorming:
- inzicht in de verschillende dimensies van krachtgericht werken
- inzicht in hoe hun eigen handelen bijdraagt tot krachtgericht werken
- handvatten om hun handelen bij te sturen naar meer krachtgericht werken
- handvatten om hun team en organisatie uit te nodigen om meer krachtgericht te werken
- inzicht in hoe de ruimere maatschappelijke omgeving kan bijdragen tot krachtgericht werken
- inzicht in hoe systematisch krachtgericht werken kan bijdragen tot een positieve maatschappelijke impact van het werk dat zij doen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 02 mei 2022 09:30 - 12:30 Online - -
ma 16 mei 2022 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Krachtgericht werken kan je pas als je aandacht hebt voor verschillende dimensies, namelijk:
- Ik als hulpverlener (begeleider, coach …)
- Het samenspel van ik als hulpverlener en de ander (de cliënt/de gast/de bewoner)
- De context van de ander
- De context van jouw team en organisatie
- De ruimere maatschappelijke omgeving.

We bouwen de workshop zo op dat de deelnemers aan het eind ook een geïntegreerd theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd kader met betrekking tot krachtgericht werken meekrijgen. We hebben ook aandacht voor hoe je door krachtgericht te werken op deze verschillende lagen niet allen het verschil kan maken voor en met je cliënten, maar ook in de samenleving.

WERKVORMEN EN METHODIEK
We werken online via de professionele versie van Zoom. De deelnemers zullen kort voor de vorming van de opleider een zoomlink krijgen. De vorming zal per onderdeel een kort stukje theorie aanreiken en één of meerdere oefeningen. Het gekozen platform laat toe dat we voldoende interactief kunnen werken. Zo is er de mogelijkheid om zowel met de volledige groep als met kleinere groepjes te werken. Er zullen ook momenten van individuele reflectie zijn.

OVER DE LESGEVER
Valérie Carrette is licentiaat pedagogische wetenschappen (sociale agogiek). Ze ontwikkelde onder meer in het kader van een ESF-project de website ‘hulpverlenen-met-goesting’ waarop tal van online tools te vinden zijn. Dit gebeurde in samenwerking met de koepels van het Vlaams Welzijnsverbond, SOM Federatie van sociale ondernemeingen en LUCAS (KU Leuven). Valérie begeleidde voor VIVO reeds diverse vormingen “krachtgericht werken”. Het opzet van deze vorming is aangepast naar een online format. Valérie heeft de voorbije maanden veel ervaring opgedaan in online werken met kleine en grote groepen in het kader van een omvangrijk lerend netwerk.

VOOR WIE
Begeleiders en medewerkers die rechtstreeks werken met cliënten in de welzijns- en zorgsector. Deze vorming kan ook bijgewoond worden door teamcoaches. Voor hen is er ook de meerwaarde van de verschillende methodieken die ze aangereikt krijgen om met hun team na te denken en te werken rond krachtgericht werken.

Praktisch

Startdatum: 02 mei 2022 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: Hefboom vzw
Code vorming: 319-22KW1-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector