Omgaan met de familie van de zorgvrager vanuit verbinding - ONLINE

Doelstelling
In de vorming wordt een blik geworden op:
- Het belang van het betrekken van familie en hoe je dit het beste aanpakt
- Op een verbindende manier omgaan met familie in stressvolle situaties
- Communicatieve vaardigheden in het omgaan met familie: assertiviteit, omgaan met feedback.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 31 maart 2022 09:30 - 16:30 Online - -

Programma

De familie is zeer belangrijk voor de zorgvrager. Als zorgverlener is het dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden. In deze vorming bekijken we hoe je als zorgverlener omgaat met de familie vanuit de principes van verbindende communicatie.

WERKVORMEN EN METHODIEK
We werken op een interactieve manier vertrekkende vanuit praktijkvoorbeelden, casusbespreking en ervaringsopdrachten. De deelnemers krijgen de ruimte om eigen casussen in te brengen en eigen ervaringen te delen met de groep.

OVER DE LESGEVER
Als vormingscentrum zijn wij gespecialiseerd in het aanbieden van vormingen coachings aan professionals in de social-profit. Er zijn meerdere trainers binnen onze organisatie die de nodige expertise hebben om deze vormingen te geven.

VOOR WIE
Alle zorgverleners en medewerkers die in contact staan met de familie van de zorgvrager.

Praktisch

Startdatum: 31 mrt 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Code vorming: 319-22OF1-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Externen betrekken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector