Communiceren met ouders: kind-ouder-begeleider, een driehoeksrelatie

Opbouwen van een goede verstandhouding met familieleden van opgevangen kinderen zodat er op een constructieve manier kan worden samengewerkt.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 15 september 2022 09:00 - 16:00 Clemenspoort vzw Overwale 3/1 Gent

Programma

Kinderbegeleiders werken niet enkel met het kind maar ook met de familieleden. Zorgen voor een kind impliceert een relatie opbouwen met diens familie.
Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de opvang of van de kinderbegeleider.
In deze vorming leren we een goede relatie opbouwen tussen begeleider, kind en familie.

INHOUD
- Methodieken en strategieën rond een gezond communicatie met familieleden
- Houding van familieleden leren begrijpen
- Leren omgaan met kritiek van familieleden
- Op een constructieve manier leren omgaan met verwachtingen van familieleden
- Hoe de familie als een partner in de opvang zien.

WERKVORM EN METHODIEKEN
De lesgevers van VIAC vzw werken op een interactieve wijze:
- Er wordt ingegaan op de ervaringen van deelnemers
- Concrete situaties worden aangegeven door deelnemers
- Er wordt gereflecteerd rond de daglijkse werking
- Er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling én de lesgever.

In elke vorming zitten volgende elementen:
- Een theoretische uiteenzetting
- Aanbreng van herkenbare voorbeelden
- Reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders in groepsopvang baby’s en peuters.

OVER DE LESGEVER
De lesgevers van VIAC werden geselecteerd op basis van hun expertise, ervaring in het lesgeven, ervaring in het werkveld en hun kennis van de VOOR WIEen.
VIAC geeft reeds 30 jaar les aan groepen in de thuiszorg, woonzorgcentra, kinderopvang, dienstensectore, overheidsdiensten …

Praktisch

Startdatum: 15 sep 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VIAC vzw
Code vorming: 331-22CD2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang