Ouderparticipatie in jouw opvang

- Deelnemers weten wat het begrip ouderparticipatie betekent en kunnen er verschillende aspecten van benoemen (samen leven, samen doen, samen denken, samen beslissen, samen actie ondernemen in de wijk)
- Deelnemers kunnen verwoorden waarom een goede relatie met ouders belangrijk is.
- Deelnemers kennen belangrijke uitgangspunten bij het vormgeven van ouderparticipatie.
- Deelnemers kunnen ouderbetrokkenheid op verschillende momenten in de opvang (intake, wennen, dagelijks heen-en-weer, speciale gelegenheden, …) bekijken vanuit het perspectief van ouders.
- Deelnemers hebben nieuwe inspiratie voor ouderparticipatie in de eigen werking en kunnen nieuwe acties bedenken.
- Deelnemers kunnen hun eigen praktijk kritisch onder de loep nemen en actiepunten voor de toekomst formuleren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 29 september 2022 09:30 - 16:00 VCOK Raas Van Gaverestraat 67 A Gent

Programma

We zijn het er allemaal over eens dat ouders een belangrijke rol spelen in de kinderopvang. We erkennen hen als de eerste opvoeder en een goede samenwerking tussen ouders en opvang is in het belang van zowel kinderen, gezinnen als begeleiders. Het accent in deze vorming ligt op ouderbetrokkenheid. Hoe kan je die realiseren. Welke aanpak werkt goed? Wat kan je verwachten?
Er bestaat geen beste vorm van participatie. Elk gezin, elke ouder participeert op zijn of haar manier. Samen reflecteren we over ouderparticipatie in jouw opvang. We staan stil bij het perspectief van de opvang en de kinderbegeleiders en bij de verschillende perspectieven van ouders. We zoeken samen naar actiepunten om het ouderbeleid aan te pakken vanaf de allereerste kennismaking met de ouders tot het moment dat ze samen met hun kind(eren) jouw opvang uitzwaaien.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Na een korte presentatie van het gebruikte kader over ouderbetrokkenheid werken we actief en interactief met veel ervaringsuitwisseling en voorbeelden die we samen onder de loep nemen. We reflecteren via filmfragmenten, stellingen, casussen en onderzoek van de eigen praktijk. Er zijn ook diverse brainstormopdrachten.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang.

OVER DE LESGEVER
Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de Universteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staan in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s.

Linds De Maere heeft een bachelor in het onderwijs. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zijn leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 29 sep 2022 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-22OP2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Externen betrekken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang