Oplossingsgericht begeleiden

Doelstellingen
Aan het eind van de vorming kun je als deelnemer:
- een oplossingsgericht gesprek voeren
- mensen motiveren om zelf oplossingen te zoeken binnen de eigen invloedsfeer en gestelde kaders
- een meer coachende begeleidingsstijl hanteren
- vragen stellen die oplossingen bij de ander genereren
- ‘de eigen kracht’ bij de ander in het bewustzijn brengen
- adequaat reageren op lastige dynamieken en weerstand reacties
- mensen coachen in het stellen van doelen en formuleren van concrete, haalbare actiepunten.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 20 september 2022 09:30 - 16:30 CC Hasselt - parkeergelegenheid aan achterkant cc achter de slagboom Kunstlaan 5 Hasselt
di 27 september 2022 09:30 - 16:30 CC Hasselt - parkeergelegenheid aan achterkant cc achter de slagboom Kunstlaan 5 Hasselt

Programma

Je maakt kennis met de principes en tools van oplossingsgericht begeleider, vergroot je oplossingsgerichte vaardigheden en gesprekstechnieken en versterkt je oplossingsgerichte en coachende basishouding.

WERKVORMEN EN METHODIEK
Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders. De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.

OVER DE LESGEVER
Oplossingsgericht werken is een van de inspiratiebronnen van Kwadraet. We scholen ons hier al gedurende enkele jaren in bij, passen dit voortdurend toe in onze begeleidingen en geven hier intussen ook al enkele jaren training rond. Voor de vormingsfondsen van VIVO, in eigen open aanbod, op vraag van organisaties als Tordale, Formaat, Kazou.

Deze opleiding zal begeleid worden door Liselotte Pattyn, zij heeft een postgraduaat in het oplossingsgericht coachen aan het Korzybski-instituut en is naast procesbegeleider van Kwadraet, ook freelancer bij het oplossingsgericht centrum. Indien zij niet beschikbaar is schakelen we een andere ervaren procesbegeleider van Kwadraet in die dit in de vingers heeft.

VOOR WIE
Begeleiders en leidinggevenden.

Praktisch

Startdatum: 20 sep 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-22OB3 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector