Oplossingsgericht begeleiden (verdiepingscursus)

Doelstellingen
- Hoe omgaan met lastige cliënten?
- Hoe krijg ik mijn team mee?
- Hoe kunnen we oplossingsgericht cliëntbesprekingen doen?
- Hoe op een oplossingsgercihte manier omgaan met weerstand in interactie?
- Wat doe ik met cliënten voor wie de taal een struikelblok is?
- …

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 22 maart 2022 09:30 - 16:30 Hof van Watervliet Oude Burg 27 Brugge
di 29 maart 2022 09:30 - 16:30 Hof van Watervliet Oude Burg 27 Brugge

Programma

Je zet een volgende stap in jouw groeiproces als oplossingsgerichte begeleider. Je vult je toolbox aan met methodieken, verdiept je inzicht, verfijnt je vaardigheden. De oplossingsgerichte coachende basishouding wordt voor jou steeds meer ‘naturel’.
We bouwen het programma op basis van de leervragen van de deelnemers.

WERKVORMEN EN METHODIEK
Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders. De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.

OVER DE LESGEVER
Oplossingsgericht werken is een van de inspiratiebronnen van Kwadraet. We scholen ons hier al gedurende enkele jaren in bij, passen dit voortdurend toe in onze begeleidingen en geven hier intussen ook al enkele jaren training rond. Voor de vormingsfondsen van VIVO, in eigen open aanbod, op vraag van organisaties als Tordale, Formaat, Kazou.

Deze opleiding zal begeleid worden door Liselotte Pattyn, zij heeft een postgraduaat in het oplossingsgericht coachen aan het Korzybski-instituut en is naast procesbegeleider van Kwadraet, ook freelancer bij het oplossingsgericht centrum. Indien zij niet beschikbaar is schakelen we een andere ervaren procesbegeleider van Kwadraet in die dit in de vingers heeft.

VOOR WIE
Begeleiders en leidinggevenden.

Praktisch

Startdatum: 22 mrt 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-22OBV1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector