Wachttijden in de kinderopvang - ONLINE

- De organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen kunnen evalueren.
- De concepten ‘welbevinden’, ‘betrokkenheid’, ‘geïntegreerde ontplooiingskansen’ en ‘ervaringsgebieden’ (pedagogisch raamwerk en MeMoQ) kennen en kunnen toepassen op de eigen praktijk.
- Analyse van de sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk kunnen maken en aanzet tot een actieplan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 22 september 2022 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief van kinderen. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is “wachten” eigenlijk? Hoe kunnen we als begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? Hoe kan je momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je zorgen voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elke moment van de dag, ook net voor sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen.
We maken de link met het pedadogisch raamwerk en dimensies 1, 2, 4 en 5 van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Jolien Dhaenens studeerde Pedagogische Wetenschappen aan UGent.
Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht zij leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij leidinggevenden, begeleiders en teams. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 22 sep 2022 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-22WA2-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang