Werken in een (semi-)verticale groep

- Deelnemers kennen de verschillende groepsindelingen.
- Deelnemers kunnen de voor- en nadelen van de verschillende groepsindelingen benoemen vanuit de perspectieven kind, gezin en opvang.
- Deelnemers hebben nieuw inzichten en inspiratie over hoe ze knelpunten in de werking kunnen aanpakken via ruimte-inrichting, spel- en activiteitenaanbod, dagindeling.
- Deelnemers kunnen reflecteren over de sterktes en werkpunten in de eigen werking en zo actiepunten voor de toekomst formuleren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 12 mei 2022 09:30 - 16:00 Hof van Watervliet Oude Burg 27 Brugge

Programma

Groot en klein samen. Steeds meer opvangvoorzieningen kiezen voor semi-verticale of verticale groepen. Zowel voor kinderen, ouders als begeleiders bieden deze groepsindelingen heel wat voordelen. Zo kunnen kinderen leren van hun ouders groepsgenoten, wordt het contact met ouders constanter en de job van de begeleider flexibeler. In deze vorming staan we stil bij de voordelen van de verschillende groepsvormen. Natuurlijk zijn er aan elke groepsindeling ook knelpunten en moeilijkheden verbonden. Samen gaan we op zoek naar manieren om deze op te vangen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kinderen van alle leeftijden voldoende aandacht krijgen en een aanbod dat afgestemd is op hun ontwikkeling en behoeften, ook als die erg verschillend zijn? We zetten noodzakelijke aandachtspunten over ruimte, activiteiten en dagindeling op een rijtje.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Afwisseling van verschillende werkvormen doorheen de dag met o.a. presentatie, brainstormopdrachten, foto’s en filmfragmeneten van praktijkvoorbeelden, bediscussiëren, ervaringsuitwisseling, leergesprekken, reflectie-oefeningen a.d.h.v. vragen, checklists, casussen, stellingen, interviews in duo’s.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden groepsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de Universiteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s.

Praktisch

Startdatum: 12 mei 2022 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-22SV1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang