Werken met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ - ONLINE

- Deelnemers leren het zelfevaluatie-instrument kennen.
- Deelnemers krijgen zicht op hoe ze het zelfevaluatie-instrument kunnen gebruiken.
- Deelnemers krijgen voorbeelden van hoe andere organisaties met het instrument aan het werk zijn gegaan.
- Deelnemers kennen de inhoud van één of meerdere dimensies uit het instrument en kunnen reflecteren over de eigen praktijk.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 31 maart 2022 09:30 - 12:30 Online - -
do 28 april 2022 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Tijdens deze vorming maak je kennis met het zelfevaluatie-instrument uit met MeMoQ-project. We nemen het instrument onder de loep en verkennen de zes dimensies: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit. Wat betekenen als deze begrippen in de praktijk? Wat kan je met dit instrument bereiken? En hoe kan je het gebruiken? Je krijgt informatie over hoe andere organisaties hiermee werken en samen zoeken we naar hoe je dit instrument in je voorziening kan gebruiken of implementeren.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Online:
- Een filmpje: je krijgt een persoonlijke link om een filmpje online te bekijken. Deze link is een weekbeschikbaar. Je kijkt dus op een moment dat jou past.
- Een opdracht in jouw eigen praktijk: je maakt een analyse van jouw werking aan de hand van enkele vragen overheen alle dimensies uit het zelfevaluatie-instrument en plant vervolgens enkele actiepunten
- Een online bespreking: Tijdens de online sessie bespreek je met de lesgever en de andere deelnemers de opdracht uit de vorming. Je krijgt feedback, kan ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers en vragen stellen.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als pedagogisch ondersteuner geeft hij vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 31 mrt 2022 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: VCOK
Code vorming: 331-22MQ1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang