Veerkracht na rouw en verlies

Doelstellingen
- De deelnemer weet wat ‘verlies’ in de ruimste betekenis voor hem of haar betekent.
- De deelnemer kan aan de slag gaan met enkele communicatieve vaardigheden en methodieken rond verlies.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 05 mei 2022 09:00 - 16:00 Hivset Waregem Westerlaan 73 Waregem

Programma

We nemen een dag tijd om te werken rond het thema ‘verlies’ in de ruimste betekenis. Dus niet alleen letterlijk afscheid nemen van het leven, maar ook het leren omgaan met vermindering van capaciteiten en draagkracht, het verlies van vertrouwen of het vertrouwde, of eender wat jij ervaart als verlies.
We onderzoeken war dat verlies betekent voor jou als zorgverlener, voor je cliënt/patiënt/bewoner, voor je team, afdeling of organisatie.
We exploreren in een zo veilig mogelijk kader welke impact dat verlies heeft of kan hebben op de betrokkenen. Hieraan erkenning geven, is een belangrijke eerste stap naar een plaats geven en loslaten, of omvormen tot iets dat bijdraagt tot meer levens- en arbeidsvreugde. Dan pas kunnen we kijken naar wijzen van aanpak, op weg naar nieuwe veerkracht. We zullen hiertoe enkele concrete communicatievaardigheden en methodieken aanreiken.

WERKVORMEN EN METHODIEK
De opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling ... Er worden handvatten aangereikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen.

OVER DE LESGEVER
Ann van Engeland is een gepassioneerde trainer binnen HIVSET Vormingscentrum. Ze wilt graag op een bekwame, integrale wijze ondersteuning bieden aan mensen die kunnen groeien en ontwikkelen binneneen dynamische context. Ze geeft vormingen rond communicatie, zelfzorg, rouw en verlies … aan verschillende doelgroepen. De zorgsector is echter helemaal haar dada.

Als vormingsorganisatie hebben wij verschillende trainers die beschikken over de nodige expertise en ervaring om deze vorming te geven. De vorming kan ook door iemand anders verzorgd worden.

VOOR WIE
Elkeen die betrokken is op mensen binnen de zorgsector (begeleiders, opvoeders, verpleegkundigen, zorgkundigen, leidinggevenden …).

Praktisch

Startdatum: 05 mei 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Code vorming: 319-22VK1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector