Gesprekstechnieken POP's

Doelstellingen

- De deelnemers oefenen het voeren van het gesprek in verschillende omstandigheden
- De deelnemers reflecteren over hun eigen techniek en geven aan waar ze nog in kunnen groeien.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 25 april 2022 09:00 - 16:00 Scoutshuis Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Praktijkschets
We vertrekken vanuit verschillende situaties waarmee begeleiders te maken krijgen als ze POP gesprekken voeren:
- medewerker met een helder doel
- medewerker met weerstand
- zoekende medewerker, geen weerstand, maar geen doel.

Reflectie over de eigen praktijk.
In de groep wordt kort besproken wat goed gaat en wat niet goed gaat op dit moment.

Oefenen
De deelnemers kiezen een casus en deze situatie wordt nagespeeld. In groep wordt het POP-gesprek gevoerd en nadien wordt daarover gereflecteerd.

Zelfreflectie
Op het einde van dag komen de deelnemers tot een overzicht van hun eigen sterktes en groeipunten met betrekking tot het voeren van POP-gesprekken.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Er wordt gewerkt met:
- theoretische toelichting plenair
- reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair
- rollenspelen oefenen POP-gesprekken.

Praktisch

Startdatum: 25 apr 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Vonst
Code vorming: LDEKB-GP22001 Organisator: LDE Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Lokale Diensteneconomie