Doorstroomregelgeving voor dummies: het antwoord op jouw doorstroomvragen - ONLINE

Doelstellingen

- De deelnemer kent de doelstelling van doorstroom en begrijpt hoe het een belangrijk thema werd binnen de sociale economie.
- De deelnemer weet wat de precieze impact van doorstroom is op zijn werkcontext en de eigen rol.
- De deelnemer heeft inzicht in de concrete doorstroomscenario’s binnen de LDE-context.
- De deelnemer weet hoe een doorstroombegeleidingstraject er uit ziet.
- De deelnemer kent de doorstroomregelgeving.
- De deelnemer kent het antwoord op zijn doorstroomvragen.
- De deelnemer kan met al deze doorstroominformatie concreet aan de slag binnen zijn specifieke werkcontext.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 13 september 2022 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

DEEL 1: Onderdompeling in het doorstroomverhaal
- schets van de doelstelling en het ontstaan van de doorstroomwetgeving
- laagdrempelige introductie in wat doorstroom is en welke impact het heeft op SE organisaties, doelgroepwerknemers en de arbeidsmarkt
- behapbare uiteenzetting van de concrete ‘doorstroomscenario’s binnen de LDE-context
- illustratie van een doorstroombegeleidingstraject
- uitleg bij de geldende ‘doorstroom-regels’.

DEEL 2: Doorstroom: Q&A + intervisie
- Bespreking van de doorstroomvragen van elke deelnemer.
- Intervisie: uitwisseling van doorstroomcasussen en -perspectieven.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
DEEL 1 van deze opleiding wordt vormgegeven aan de hand van online opleidingsvideo’s, opgesplitst in handige korte modules, die de deelnemer op eigen tempo en naargelang eigen interesse kan doorlopen.

DEEL 2 van de opleiding wordt vormgegeven aan de hand van een collectieve intervisiesessie. De lesgever begeleidt en ondersteunt de deelnemers om vragen en casussen met elkaar uit te wisselen. Hiertoe worden ook interactieve online methodieken benut zoals Padlet. Als expert voorziet de lesgever de deelnemers van
concrete antwoorden op hun vragen waarmee ze in groep en nadien in de eigen werkcontext mee aan de slag kunnen.

Praktisch

Startdatum: 13 sep 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Mentor vzw
Code vorming: LDEKB-DD22001-OL Organisator: LDE Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Lokale Diensteneconomie