MENTOR + - duaal leren

Deze opleiding is geschikt voor beginnende mentoren of mentoren die nog geen opleiding volgden.
Wie zich graag wenst te verdiepen, kan deelnemen aan de intervisie voor mentoren.

Het is een groot pluspunt als de praktijkkennis van ervaren werknemers kan doorgegeven worden aan jonge werknemers. Om het doorgeven van deze kennis en ervaring zo efficiënt mogelijk te maken, is het nuttig dat werknemers die in aanmerking komen om jongeren op te leiden of te begeleiden, zich zo goed mogelijk voorbereiden op die taak. Daarom verwerven de deelnemers in deze opleiding de nodige inzichten, technieken en vaardigheden, ter voorbereiding op hun rol als mentor.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg. De prijs bedraagt € 160 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 04 oktober 2022 09:00 - 16:00 I-Diverso Nieuwstraat 7 Brugge
di 11 oktober 2022 09:00 - 16:00 I-Diverso Nieuwstraat 7 Brugge

Programma

De opleiding duurt 2 dagen. Tijdens de opleiding komen volgende zaken aanbod:
- Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal
leren. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de
doelstellingen?
- Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van mentorschap?
- De positie, rollen en taken van een mentor.
- Het motiveren van jongeren.
- Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan
- Communicatie- en coaching technieken
- Observeren en evalueren

Praktisch

Startdatum: 04 okt 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 2 dagen Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: VF22MEN008 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Socioculturele sector
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen