Veerkrachtig omgaan met verandering - online

In deze vorming leer je:
- zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij jou doet
- zicht krijgen op factoren & bouwstenen die veerkracht voor jou kunnen verhogen
- stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden
- verandering tot een positief verhaal, met kansen kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 25 november 2022 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

We leven in een snel veranderende wereld. Zo zien we dat Corona ons leert om op zeer korte tijd onze hele werking en samenwerking, met alle gebruikelijke structuren, afspraken, werkwijzen, interactie… aan te passen. Om met deze veranderingen om te gaan, worden er grote flexibiliteit en wendbaarheid gevraagd.
Maar niet alleen door de pandemie worden we uitgedaagd om snel te schakelen, we leven nu eenmaal in een complexe wereld, die voortdurend in verandering is.

In deze vorming staan we stil bij:
Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met grenzen die we tegenkomen? Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen?

Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten, om sterker naar volgende verandering te stappen?
Waar is er verlies en hoe leggen we de focus op wat we echt belangrijk vinden? Kunnen we dit vertalen naar nieuwe manieren van omgaan met hetgeen we tegenkomen, kunnen we hieruit ‘leren’? Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

We werken ervaringsgericht en interactief; cases en praktijkverhalen van deelnemers koppelen we aan de kaders die we hanteren. We zetten in op leren van elkaar en kennis/leerervaringen delen.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €167 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 25 nov 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: BsideS
Code vorming: VF22VER002 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen