Cultuursensitief werken in de praktijk

Deze opleiding sluit nauw aan bij de e-modules die je kan volgen op het leerplatform www.ziedet.be
Je leert er de basisprincipes van cultuursensitieve zorg:
• een open houding aannemen die een authentieke verbinding met de ander mogelijk maakt;
• dialoogtechnieken gebruiken voor een betere communicatie;
• hoe je handelingsverlegenheid bij gevoelige thema’s kan aanpakken.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 27 mei 2022 09:00 - 16:30 Scoutshuis Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

In deze opleiding maak je kennis met de ‘divers-sensitieve dialoog’. Je leert via interactieve oefeningen:
• kijken door verschillende brillen: jouw standpunt en dat van de anderen (referentiekaders & perspectiefinname);
• aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen;
• aandacht hebben voor diversiteit, identiteit en het kruispuntdenken;
• in gesprek gaan over gevoelige thema’s, met speciale aandacht voor interculturele vraagstukken (a.d.h.v. dialoogtips);
• hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & toepassingen).

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €207 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 27 mei 2022 | 09:00 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Arzu Yentür
Code vorming: VF22WIT005 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen