Omgaan met agressie en conflicten

Werknemers in de zorgcontext komen in aanraking met verschillende mensen: patiënten,
bewoners, familieleden, collega’s, etc. Agressie en conflicten op de werkvloer zijn hierbij niet
uitzonderlijk. In deze training leren werknemers hoe ze agressie en conflict kunnen vermijden
en bedwingen. Met de hulp van een ervaren coach stellen ze een actieplan op om eigen- en
omgevingsvalkuilen te herkennen teneinde de werkbaarheid te optimaliseren.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 26 april 2022 09:00 - 16:30 Officenter Aalst Ninovesteenweg 198 Aalst

Programma

Deel 1:
• Kennismaking en inleiding
• Wat houden agressie en conflicten in?
• Agressie en conflicten uitgediept
• Waarom is agressie- en conflicthantering belangrijk?
Deel 2:
• Omgaan met agressie en conflicten
• Omgaan met conflicten
• Omgaan met agressie

WERKVORM EN METHODIEK
Door de link tussen theorie en praktijkoefeningen (rollenspelen, cases, …) leren de deelnemers
concreet om te gaan met agressie en conflicten. Om de kwetsbaarheid en de betrokkenheid van
de deelnemers te remediëren, zal steeds in kleine groepen worden gewerkt.

DOELGROEP
Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €127 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 26 apr 2022 | 09:00 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Vokans vzw
Code vorming: VF22AGR001 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met conflicten, lastige situaties en agressie Domein: Agressie- en conflictbeheersing Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen