Palliatieve zorg_module2:Sterven, hoe gaat dat eigenlijk?

Tijdens deze vorming willen we zorgverleners informeren over hoe een ‘normaal’
stervensproces verloopt, hoe we familie en naasten kunnen betrekken en wat de
aandachtspunten zijn in de communicatie over het stervensproces.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 02 mei 2022 13:00 - 16:00 - - -

Programma

In deze module komt aan bod:
• Hoe merk je dat een persoon binnenkort zal overlijden?
• Wat als de persoon angstig of onrustig is? Wat wil dat zeggen? Hoe komt dat? En hoe kunnen
we dat uitleggen aan familieleden?
• Wat is het te verwachten verloop van een overlijden?
• Hoe communiceer je hierover met de familie? Wat zeg je? Wat zeg je beter niet?
• Wat gebeurt er na het overlijden? Wat houdt de laatste verzorging in?

DOELGROEP
Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €89 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 02 mei 2022 | 13:00 - 16:00 Duur: 1 dag
Code vorming: VF22PAL003 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen