Palliatieve zorg_module4: Verlies, gemis….rouw

Rouw is het proces dat je doormaakt om jezelf aan te passen aan een verlies of aan een
veranderde situatie. Dat kan zijn omdat je iemand verloren hebt, maar ook door verlies van
bv. je gezondheid, je mobiliteit, je autonomie, … Iedereen rouwt uniek, op zijn eigen tempo
en eigen manier. Na deze module begrijp je beter wat rouw is en hoe je mensen hierin kan
ondersteunen.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 30 mei 2022 13:00 - 16:00 - - -

Programma

De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan
dat. Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt
en zijn omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een
levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg.
In deze module willen we je enkele handvaten aanreiken om iemand te begeleiden die een
rouwproces doormaakt.
Om te weten hoe je iemand kan ondersteunen, is het belangrijk om te weten welke vormen rouw
kan aannemen, hoe normaal rouwen eruit ziet en wat we kunnen doen en zeggen om te helpen.
Wij kijken hierbij kritisch naar enkele rouwmythes, gaan dieper in op gecompliceerde rouw,
schetsen het verschil tussen rouw en depressie en reiken tips aan om ook kinderen te
ondersteunen in hun rouwproces.

DOELGROEP
Deze module is bestemd voor verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €89 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 30 mei 2022 | 13:00 - 16:00 Duur: 1 dag
Code vorming: VF22PAL005 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen