Een stevige band door spreken

Het doel van deze cursus is om de deelnemers:
• een kort kader aan te leren rond enkele belangrijke gesprekstechnieken.
• de aangeleerde gesprekstechnieken goed te laten inoefenen.
• hun eigen kwaliteiten en valkuilen binnen de gesprekstechnieken te doen ontdekken.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 10 maart 2022 09:00 - 15:30 Online - -

Programma

In deze vorming gaan we actief aan de slag met enkele gesprekstechnieken. We zoomen in op
volgende gesprekstechnieken:
• Luisteren, samenvatten en doorvragen
• Verbreden en verdiepen
• Omgaan met containerbegrippen
• Paraverbale en non-verbale taal

DOELGROEP
Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren kan aan deze cursus deelnemen.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €103 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 10 mrt 2022 | 09:00 - 15:30 Duur: 1 dag Opleider: Vormingscentrum Hivset vzw
Code vorming: VF22COM002 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen