Omgaan met weerstand en veranderingen

Snelle of slecht doorgevoerde veranderingen zijn niet zonder gevolg. Ze kunnen leiden tot een
hoger ziekteverzuim, personeelsverloop, klachten en ontevredenheid.
Omgaan met weerstand begint dan ook in de eerste plaats met het besef dat weerstand
normaal is. Tijdens deze sessie reiken we praktische tools aan om veranderingen te
introduceren en hoe om te gaan met weerstand.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
wo 20 april 2022 09:00 - 16:00 Online - -
wo 27 april 2022 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

DOELGROEP
Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD
De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:
• Herkennen van weerstand in verschillende vormen (en de eigen reactie hierop)
• Omgaan met weerstand: huidige versus gewenste situatie
• Veranderingsprocessen en strategieën m.b.t. introduceren van veranderingen
• Communicatie bij veranderingen
• Omgaan met emoties en deze een plaats leren geven bij verandering
• Leren hoe je eigen persoonlijkheidsstijl invloed heeft op veranderingen en er gepast op
reageren en veranderingen om te buigen naar opportuniteiten

WERKVORM EN METHODIEK
De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met eigen werkvoorbeelden, casussen en ervaring van de deelnemers.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €334 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 20 apr 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 2 dagen Opleider: Anker vzw
Code vorming: VF22VER001 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen