BWP.Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering

Je wordt ingeleid in de belangrijkste aspecten van het beroep. Je krijgt een eerste beeld van de sector en de ruimere context van je job. Je krijgt een zicht op de doelstellingen en competenties van het beroep ‘begeleider op de werkvloer’ in de beschutte werkplaatsen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 27 januari 2022 09:00 - 16:30 Vlotter Industrieweg 9 Boom
do 03 februari 2022 09:00 - 16:30 Vlotter Industrieweg 9 Boom
do 10 februari 2022 09:00 - 16:30 Online - -
do 17 februari 2022 09:00 - 16:30 Vlotter Industrieweg 9 Boom
do 24 februari 2022 09:00 - 16:30 Online - -
do 10 maart 2022 09:00 - 16:30 Vlotter Industrieweg 9 Boom

Programma

Tijdens deze opleiding krijgen monitoren/begeleiders zicht op de ruimere context van hun job. Ze maken kennis met de sector van de sociale economie en het competentieprofiel van een monitor/begeleider wordt besproken. In lijn met de nieuwe regelgeving rond maatwerk, leggen we de focus op drie noodzakelijke kerncompetenties van een begeleider in een BW: vaardig communiceren, persoonsgericht werken en samenwerken. Deze thema’s worden bespreekbaar gemaakt via de SiSO tool. SiSO staat voor Situationele Selectie- en Ontwikkelingstool, bestaat uit beeldmateriaal en heeft tot doel reacties in herkenbare situaties op de werkvloer te beoordelen. Daarnaast worden de deelnemers verrijkt met tips in het omgaan met mensen met een mentale beperking, autisme, ADHD en psychische problematieken. Tot slot wordt stilgestaan bij ethische kwesties in omgang met de doelgroep.

Twee dagen van deze opleiding worden begeleid door arbeidsorganisatie- en leiderschapscoach Jan Somers. Tijdens deze twee dagen wordt stilgestaan bij het productieproces binnen een maatwerkbedrijf en hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

Praktisch

Startdatum: 27 jan 2022 | 09:00 - 16:30 Duur: 6 dagen Opleider: Groep Maatwerk
Code vorming: BWP.22-BO-002 Organisator: Vivo Domein: Divers