Nazorg voor medewerkers bij crisissituaties

Tijdens deze cursus gaan de deelnemers de mogelijkheden verkennen om medewerkers passend te ondersteunen na een crisissituatie, op middellange en langere termijn, zodat ze zich verder met (her)nieuwde energie kunnen engageren.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
wo 15 juni 2022 09:00 - 16:00 Online - -
wo 29 juni 2022 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

DOELGROEP
Deze cursus is bestemd voor medewerkers en teamleden uit de zorg.

INHOUD
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Crisissen of ingrijpende gebeurtenissen: omschrijving - soorten - verloop - effecten
• Stress: soorten - gevolgen
• Mijn rol, mijn mandaat: duidelijk? Formeel en/of informeel - individueel en/of collectief
• (H)erkennen noden/behoeften van medewerkers
• Mogelijke valkuilen
• Waar ga ik zelf mee aan de slag: persoonlijk actieplan
• Welke aanbevelingen neem ik mee naar mijn team, leidinggevende, organisatie, ...

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €167 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 15 jun 2022 | 09:00 - 16:00 Duur: 2 dagen Opleider: Anker vzw
Code vorming: VF22WEL017 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Gezondheid van de werknemer Domein: Welzijn op het werk Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen