Focus op baby's - ONLINE

- Deelnemers staan stil bij de leef- en ervaringswereld van baby’s.
- Deelnemers weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van baby’s.
- Deelnemers doen extra inzichten en inspiratie op om baby’s te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen.
- Deelnemers kunnen de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, …) doorheen de dag en hoe die in de eigen praktijk zijn georganiseerd onder de loep nemen vanuit het perspectief van een baby.
- Deelnemers kunnen vanuit de reflectie over hun eigen handelen en aanbod te aanzien van baby’s actiepunten formuleren voor de eigen praktijk.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 01 december 2022 09:30 - 12:30 Online - -
do 15 december 2022 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Bij baby’s gaat er veel tijd naar zorgtaken en slaap. Bij deze, maar ook andere momenten, kan je heel wat kansen grijpen en creëren om baby’s te ondersteunen in hun ontwikkeling en interactie. In deze vorming zoomen we in op pedagogisch werken met baby’s in de kinderopvang. Alle aspecten van het werk komen aan bod. Hoe kan je tijdens de verzorging gericht aandacht geven en het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling? Hoe maak je dit moment speels en interactief? Waar hebben baby’s behoefte aan gedurende verschillende momenten van de dag? Wat zijn interessante speelprikkels? Hoe ga je met hen in dialoog en stimuleer je het onderling contact met andere kinderen? We gaan op al deze vragen in vooral door middel van praktische oefeningen en ervaringsuitwisseling. We bespreken casussen en filmpjes.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Er is veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en doe- en reflectieopdrachten, vaak in kleine groepjes. Er is bespreking van casussen en filmpjes. Er is ook een presentatie van inzichten en voorbeelden via een PowerPoint presentaties en leergesprekken.

Deze online variant is via een Zoomsessie met presentatie en voorbeelden, en veel ruimte voor opdrachten, uitwisseling en reflectie in kleinere breakout rooms.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Ann-Sophie Dhaenens studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als pedagogisch en taalondersteuner geeft zij vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 01 dec 2022 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: VCOK
Code vorming: 331C-22FB3-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang