Loris Malaguzzi: Ruimte en materialen als pedagoog voor kinderen

Na deze vorming kan de deelnemer:
- inzicht hebben in belangrijke principes over het inrichten van spelruimte voor kinderen;
- zicht hebben op concrete ideeën over boeiend en ook minder alledaags spelmateriaal;
- kennis hebben van basisregels bij het inrichten van een speelruimte voor kinderopvang;
- reflecteren over ruimte en materialen aan de hand van de ervaringsgebieden;
- vertaalslag maken naar de eigen praktijk: reflectie op eigen ruimtes en materiaalgebruik en actiepunten kunnen formuleren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 25 oktober 2022 12:30 - 13:30 Online - -

Programma

Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen of door zelf en samen met andere kinderen te ontdekken. Ook de fysieke omgeving waarin ze vertoeven, heeft een sterke pedagogische invloed.
In Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men in navolging van Loris Malaguzzi over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’.

In deze vorming ontdek je door middel van foto’s en praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, door oefeningen en analyse van de eigen praktijk de betekenis van dit idee. Je keert terug met inzichten en concrete ideeën over boeiend en minder alledaags spelmateriaal en over het inrichten van een leef- en speelruimte voor een groep kinderen.
Je krijgt nieuwe inzichten en ideeën over dimensie 5 'Omgeving'.

WERKVORM EN METHODIEKEN
De deelnemers ontvangen een link met een vooraf opgenomen filmpje dat ze gedurende 14 dagen op een zelfgekozen moment kunnen bekijken met een opdracht voor de eigen praktijk. Nadien volgt een Zoomsessie van ongeveer een uur met de lesgever en alle deelnemers samen voor uitwisseling, verdieping en vragen.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang

OVER DE LESGEVER
Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de Universiteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s.

Praktisch

Startdatum: 25 okt 2022 | 12:30 - 13:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-22RM1-BL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang