Een nieuw paar ogen: investeren in kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen door videocoaching - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer: aan de slag met videocoaching om begeleiders van jonge kinderen (0-6 jaar) te ondersteunen in kwaliteitsvolle interacties in opvang en onderwijs. Na deze sessie hebben deelnemers een zicht op de visie, het concept én de concrete werkwijze van een proces videocoaching. De deelnemers hebben concrete handvaten om videobeelden te maken en videobeelden te bespreken aan de hand van het kijkkader ‘klein kijken naar kinderen’. Deelnemers voelen zich sterker in het observeren van kinderen en het nadenken over kwaliteitsvolle interactie.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 22 november 2022 10:00 - 11:30 Online - -
di 22 november 2022 13:30 - 15:00 Online - -
di 29 november 2022 10:00 - 11:30 Online - -
di 29 november 2022 13:30 - 15:00 Online - -
di 20 december 2022 10:00 - 11:30 Online - -
di 20 december 2022 13:30 - 15:00 Online - -

Programma

Deel 1 'Video-coaching: Waarom? Daarom! + De methode’
Deel 2 'Beelden maken: do’s & dont’s + beelden bekijken’
Deel 3 'Beelden bespreken'
Deel 4 ‘Werken aan kwaliteit mbv video-coaching'
Deel 5 'Terugkomdag'

De inzichten komen vanuit het onderzoek ‘verBEELDing’ (Arteveldehogeschool) waarin een tool werd ontwikkeld om via videobeelden uit de eigen praktijk te investeren in kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen (0-6 jaar). Kwaliteitsvolle begeleider-kind interacties is de ambitie, videocoaching het middel en pedagogische reflectie het antwoord!

WERKVORM EN METHODIEKEN
Presentatie miv concrete voorbeelden uit de praktijk (kleuteronderwijs en kinderopvang) en interactieve oefeningen in kleine groepjes.

Duur: 1,5 dagen

VOOR WIE
Organisaties die kinderen tussen 0 en 6 jaar begeleiden in verschillende contexten: opvang van baby’s en peuters, kleuterschool, opvang van schoolkinderen, … (verantwoordelijken, pedagogisch begeleiders, coaches, directies, …)

OVER DE LESGEVER
Ann Steverlynck is docent in de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind Arteveldehogeschool Gent. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring als docent in opleidingsonderdelen met focus op ontwikkeling, spel en spelen, creatief en muzisch werken, ondersteunen van spelen en taal, ... Daarnaast heeft ze als onderzoeker expertise in het coachen en begeleiden van teams op het vlak van taalstimulering bij kinderen, spel en spelen, muzisch werken en videocoaching.

Ine Hostyn stond mee aan de wieg van de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind, en ontwikkelde van daaruit een methodiek voor videocoaching om begeleiders en kinderen meer te verbinden. Kwaliteitsvolle interactie is de professionele rode draad in het werk van Ine Hostyn. Haar expertise situeert zich op het vlak van kwaliteitsvolle interacties, videocoaching en pedagogische documentatie als ingang voor collegiale reflectie.

Praktisch

Startdatum: 22 nov 2022 | 10:00 - 11:30 Duur: 6 dagen Opleider: Arteveldehogeschool
Code vorming: 331-22VC1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang