Cultuursensitief handelen

Na deze vorming kan de deelnemer:
- Nieuwe inspiratie hebben over hoe cultuursensitief te werken
- De concrete betekenis kennen van de DECET-doelen over respectvol omgaan met diversiteit in de kinderopvang
- Stilstaan bij de eigen achtergrond en hoe die beïnvloedt in het omgaan met kinderen, ouders en collega’s
- Reflecteren over het eigen cultuursensitief handelen in de dagelijkse praktijk en doelen en actiepunten formuleren voor toekomstig handelen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 04 mei 2023 09:30 - 16:00 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Iedereen is uniek.
Elk kind, elke ouders en elke begeleider is verschillend en heeft een eigen achtergrond.
Diversiteit is een ruim begrip. Tussen mensen bestaan er overeenkomsten en verschillen. Dat maakt samenwerken met kinderen, ouders en collega’s niet altijd evident, maar wel boeiend.
In deze vorming verkennen we wat cultuursensitief werken concreet kan betekenen in jouw dagelijkse praktijk.
We starten met een portie zelfreflectie. Je staat stil bij je eigen achtergrond, je waarden en normen en hoe die je beïnvloeden in het opvoeden van kinderen of het werken met gezinnen. Je onderzoekt welke vaardigheden nodig zijn om diversiteit te leren waarderen en om respectvol om te gaan met verschillen.
We bespreken ook heel wat concrete manieren om kinderen, ouders, collega’s te waarderen in hun eigenheid en het gevoel te geven dat ze erbij horen.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Afwisseling van toelichting met achtergrondinfo door de lesgever (met PowerPoint) met verschillende reflectieopdrachten (individueel en in kleine groepjes) zoals zelfonderzoek, stellingen, filmfragmenten en voorbeelden bespreken.
Er is veel ruimte voor uitwisseling en het verdiepen in concrete casussen (concrete situaties van de deelnemers en/of herkenbare casussen meegebracht door de lesgever). Wij kijken vanuit verschillende perspectieven naar eenzelfde situatie.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders in groepsopvang en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Arne Van Schoors studeerde orthopedagogie aan het VSPW en HoGent. Hij is pedagogisch coach en educatief medewerker bij VCOK. Hij werkte als gezinsondersteuner/groepswerker in een Gents INLOOP-team (erkend door Kind & Gezin) voornamelijk met ouders met jonge kinderen die leven in precaire situaties. Tenslotte was hij ook actief bij vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen als coördinator, intercultureel bemiddelaar en vormingsmedewerker.

Praktisch

Startdatum: 04 mei 2023 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23CH1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang