Blijven staan in conflict

Na deze vorming kan de deelnemer:
- bewust uit het eigen innerlijk conflict blijven
- bewust een andere houding aannemen en aanhouden in conflict
- constructief omgaan met een conflict.
- onderzoek je welke competenties nodig zijn in het beter hanteren van conflicten.
- leer je effectief omgaan met jouw overtuigingen, emoties en opvattingen over conflict
- ervaar je de effecten van je openstellen voor tegengestelde meningen
- onderzoek je welke stappen je kan zetten om een conflict in groep constructief aan te pakken en welke rol jij daarin kan spelen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 04 mei 2023 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo
vr 05 mei 2023 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Conflicten maken ‘natuurlijk’ deel uit van samenwerken. De botsingen die ontstaan kunnen je machteloos maken of je aan jezelf doen twijfelen.
Toch bevorderen conflicten ook groei. Je leert in het conflict te blijven staan tijdens deze tweedaagse. Je blijft in verbinding met de ander, met je groep of team en bouwt aan een krachtige samenwerking met je groep of je team.
Bij Kwadraet willen we vernieuwend kijken naar botsingen: hoe kunnen we een groot potentieel van wijsheid aanboren, door samen constructief in conflict te gaan?

Als er beweging ontstaat en inspiratie om actiever en creatiever samen te werken, is de opzet van de vorming geslaagd.

- Wat is conflict?
- Hoe hebben we leren reageren?
- Hoe kan je constructief reageren?
- Hoe saboteren we elkaar?
- Hoe geraak je voorbij de sabotage?
- Welke tools kunnen je helpen?

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Embodied learning
- Praktijktheorie opbouwen ahv. eigen ervaring
- Deep democracy-oefeningen.

OVER DE LESGEVER
Marjan is sociaal-cultureel werker, creatief agoog en antropoloog met heel wat ervaring als jeugdwerker en groepsbegeleider.
Haar doel is bereikt als een groep boven zichzelf uitstijgt. Als deelnemers geïnspireerd raken door nieuwe inzichten en met nieuwe tools aan de slag gaan.
Ze begeleidde tal van groepen in het jeugd- en volwassenenwerk sinds 1990. Ze was 18 jaar verantwoordelijke bij een gemeentelijke openbare dienst. Haar expertise bevindt zich voornamelijk op het empoweren van maatschappelijke kwetsbare groepen en/of groepen met migratieachtergrond.

VOOR WIE
Elke begeleider/verzorgende die conflicten tegenkomt (of ze uit de weg gaat).

Praktisch

Startdatum: 04 mei 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-23BC1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector