Oplossingsgericht begeleiden

Doelstellingen
Aan het eind van de vorming kun je als deelnemer:
- een oplossingsgericht gesprek voeren
- mensen motiveren om zelf oplossingen te zoeken binnen de eigen invloedsfeer en gestelde kaders
- een meer coachende begeleidingsstijl hanteren
- vragen stellen die oplossingen bij de ander genereren
- ‘de eigen kracht’ bij de ander in het bewustzijn brengen
- adequaat reageren op lastige dynamieken en weerstand reacties
- mensen coachen in het stellen van doelen en formuleren van concrete, haalbare actiepunten.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 03 oktober 2023 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo
di 17 oktober 2023 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Je maakt kennis met de principes en tools van oplossingsgericht begeleider, vergroot je oplossingsgerichte vaardigheden en gesprekstechnieken en versterkt je oplossingsgerichte en coachende basishouding.

WERKVORMEN EN METHODIEK
Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders. De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.

OVER DE LESGEVER
Liselotte heeft een postgraduaat in de oplossingsgerichte-en contextuele therapie en volgt momenteel een postgraduaat aan Artevelde Hogeschool ‘The human centered organisation’.
Ze werkte jarenlang als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg en nadien ook als procesbegeleider binnen de VAPH-sector.

Ze is vanuit een oprechte interesse erg nieuws- en leergierig. In coachings, intervisies en trainingen gaat ze op zoek naar zaken die werken, sterktes, talenten en positieve uitzonderingen.?Ze houdt van eenvoudige kaders en een hands-on aanpak. Interactie, constructieve discussies en aha-momenten geven haar veel energie in het werken met groepen en individuele coachings.?

VOOR WIE
Begeleiders en leidinggevenden.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 03 okt 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-23OB2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector