Samenwerken in ondersteuning

Doelstellingen:
- Je staat stil bij een gepaste begeleidershouding. Welke kennis, vaardigheden en attitudes heb ik nodig?
- Je bent en voelt je competenter in het samenwerken met het netwerk van je cliënt.
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools.
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers.
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.
- Je kent het theoretisch kader van driehoekskunde en kan dit toepassen in je eigen werking.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 09 november 2023 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Het gezin is de meest vertrouwde omgeving voor een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders hun kind ook toe aan een professional: een dokter, leerkracht, begeleider. Er ontstaat een driehoek tussen kind, gezin en professional.
Mensen met een kwetsbaarheid zijn vaak levenslang op zorg aangewezen. Dit betekent dus een levenslange driehoeksverhouding. Hier spelen verschillende krachten een rol. Driehoekskunde helpt om een balans te vinden tussen alle hoeken van de driehoek.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Rondvraag
- Interviewmethodiek in kleine groep
- Brainstormsessie
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirenende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

OVER DE LESGEVER
Fem Cnudde is als bachelor in de gezinswetenschappen contextueel geschoold. Ze heeft jarenlange ervaring als facilitator van groeps- en gezinsprocessen en in het bijzonder van gezinnen van een kind met een ondersteuningsnood. Ze kent als geen ander de geheimen van gezinsdynamieken die spelen. Ze gelooft heel sterk in de kracht van verbinding waarbinnen elk perspectief zijn plek krijgt. Ze volgt daarom ook de internationale opleiding ‘Deep Democracy Facilitator’. Een methode voor inclusieve besluitvorming en conflicthantering.
Fem onderbouwt de opleiding Driehoekskunde met talloze praktijkvoorbeelden en maakt graag ruimte voor casussen van de deelnemers. Haar motto is: inspireren en leren.

VOOR WIE
Dit gedachtengoed is vooral ontwikkeld voor begeleiders, orthopedagogen, psychologen … die werkzaam zijn binnen de VAPH en merken dat ze botsen in de samenwerking met het netwerk van de cliënt. Maar zeker ook begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg zullen hier ook heel wat aan hebben.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 09 nov 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-23SO2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: samenwerken Domein: Persoonlijke vaardigheden Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector