Gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking

Doelstellingen
- Je staat stil bij een gepaste begleidershouding. Welke kennis, vaardigheden en attitudes heb ik nodig?
- Je bent en voelt je competenter in het samenwerken met je cliënt.
- Beter begrijpen van bepaald gedrag van je cliënt op basis van het model van A. Dosen.
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools.
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers.
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 13 oktober 2023 09:30 - 16:30 CC Hasselt Kunstlaan 5 Hasselt

Programma

Tijdens deze cursus gaan we op zoek naar de functie en de boodschap van gedragsproblemen. We vertrekken vanuit de emotionele ontwikkeling van een persoon en onderzoeken de onderliggende gevoelens. Dat doen we vanuit de ontwikkelingsdynamische invalshoek volgens het model van A. Došen.

Ongeveer één op de drie mensen met een verstandelijke beperking heeft psychische stoornissen, psychiatrische problemen of gedragsproblemen. In de dagelijkse ondersteuning kan zich dit uiten in agressie en zelfverwonding, grote stressgevoeligheid, schommelend niveau van spanningsregulatie, aanklampend of dwangmatig gedrag …

Volgende psychopathologieën komen aan bod: psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen en hechtingsproblemen/trauma. We bespreken ook de aspecifieke uiting bij personen met een verstandelijke beperking.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. Powerpoint
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbespreking
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

OVER DE LESGEVER
Els Ronsse studeerde in 1995 af in de klinische psychologie (UGent) en volgende daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Ze werkte 15 jaar als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Daarnaast opende ze in 2000 een eigen praktijk, gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Naast haar werk als psychologe is ze werkzaam als lid van de Vlaamse regiegroep Sen-Seo en is ze actief betrokken bij de ACTrajecten georganiseerd door Autisme Centraal.

Els biedt naast individuele begeleiding ook auti-coaching en supervisie en vorming aan rond thema’s die met autisme en/of verstandelijke beperking te maken hebben.

VOOR WIE
Orthopedagogen, begeleiders, psychologen, hulpverleners, begeleiders van hulpvragers … van alle leeftijden.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 13 okt 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-23A2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector