Kies voor je talent! - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:

- de talenten bij zichzelf en elkaar benoemen. Ze hebben nl. woordenschat om elkaar te waarderen in dat waar ze sterk in zijn.
- het verschil kennen tussen talent en competentie. Ze weten dat het belangrijk is om dingen te doen die op hun talent liggen, zodat hun energie-batterij gevuld wordt.
- weten dat wanneer je je talent overdrijft, dit voor wrevel kan zorgen bij anderen. Ze krijgen taal om die wrevel bespreekbaar te maken. Er wordt vertrokken vanuit het talent, wat waarderend is.
- de context kennen waar ze het beste in functioneren
- werkvormen kennen hoe ze talenten bij elkaar en hun medewerkers kunnen waarderen

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 13 november 2023 09:30 - 16:30 Online - -

Programma

Als creatieve maker tover je misschien de origineelste bedankjes uit je mouw. Of als meetrekker krijg je je collega’s enthousiast voor de zotste zaken. Ambiance verzekerd!

Tijdens deze vorming halen we de mosterd vooral bij Luk Dewulf en zijn collega’s. Eerst even scherpstellen: wat is talent? En wat is het verschil met competentie? Dan even kijken hoe het bij jezelf zit: een sneltest en talentenkaarten geven snel een beeld van jouw eigen talentenprofiel.

We onderzoeken in welke contexten we floreren en wat ons kan helpen wanneer we doorschieten in datgene waar we goed in zijn. Nadien toetsen we dit even aan de theorie. We maken ruimte om hierover met elkaar te reflecteren in kleine groepjes.
Wat werkt in de samenwerking met je collega’s, hoe doen anderen dit, op welke manier zien we mogelijkheden om de opgedane kennis mee te nemen naar onze werking en ook onze collega’s mee te nemen in dit talentenverhaal? We oogsten bij elkaar en maken gebruik van de aanwezige talenten in de groep.
De werkvormen die we gebruiken zijn motiverend, hebben een speels kantje en zijn bovenal sterk waarderend. Dit maakt ze laagdrempelig, interactief en zorgt voor veiligheid in je groep.

We sluiten de dag af met het benoemen van de eerstvolgende actie/stap waarvoor jij je zal engageren in je werkcontext. Om dit alles mogelijk te maken, doen we een beroep op inzichten en werkvormen uit ‘ik kies voor mijn talent’, het johari-venster, het kernkwadrant van Ofman en het waarderend werken.

De focus van deze vorming is het belang van een gemeenschappelijke taal en wat we verstaan onder ‘talent’. Op die manier kan de transfer naar de praktijk gemaakt worden.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- ijsbrekers en energizers
- koppeling met ervaring van de deelnemers
- visuele ondersteuning a.d.h.v. powerpoint
- werken met invulbladen
- uitwisseling in kleine groepjes
- gebruik van de talenkaarten uit ‘ik kies voor mijn talent’ van Luk Dewulf
- gebruik van het johari-venster
- gebruik van het kernkwadrant
- eigen talentprofiel a.d.h.v. sneltest

OVER DE LESGEVER
Liselotte heeft een postgraduaat in de oplossingsgerichte-en contextuele therapie en volgt momenteel een postgraduaat aan Artevelde Hogeschool ‘The human centered organisation’.
Ze werkte jarenlang als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg en nadien ook als procesbegeleider binnen de VAPH-sector.

In bijberoep is ze oplossingsgericht (loopbaan)coach en werkt ze o.a. met de talenten van Luk Dewulf.

Ze is vanuit een oprechte interesse erg nieuws- en leergierig. In coachings, intervisies en trainingen gaat ze op zoek naar zaken die werken, sterktes, talenten en positieve uitzonderingen.?Ze houdt van eenvoudige kaders en een hands-on aanpak. Interactie, constructieve discussies en aha-momenten geven haar veel energie in het werken met groepen en individuele coachings.?

VOOR WIE
Iedereen, zowel leidinggevenden als medewerkers.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 13 nov 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-23KT2-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector