Krachtgericht werken: een samenspel van vele dimensies - ONLINE

Doelstellingen

De deelnemers hebben na de vorming:
- inzicht in de verschillende dimensies van krachtgericht werken
- inzicht in hoe hun eigen handelen bijdraagt tot krachtgericht werken
- handvatten om hun handelen bij te sturen naar meer krachtgericht werken
- handvatten om hun team en organisatie uit te nodigen om meer krachtgericht te werken
- inzicht in hoe de ruimere maatschappelijke omgeving kan bijdragen tot krachtgericht werken
- inzicht in hoe systematisch krachtgericht werken kan bijdragen tot een positieve maatschappelijke impact van het werk dat zij doen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 09 oktober 2023 09:30 - 12:30 Online - -
ma 23 oktober 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Krachtgericht werken kan je pas als je aandacht hebt voor verschillende dimensies, namelijk:
- Ik als hulpverlener (begeleider, coach …)
- Het samenspel van ik als hulpverlener en de ander (de cliënt/de gast/de bewoner)
- De context van de ander
- De context van jouw team en organisatie
- De ruimere maatschappelijke omgeving.

We bouwen de workshop zo op dat de deelnemers aan het eind ook een geïntegreerd theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd kader met betrekking tot krachtgericht werken meekrijgen. We hebben ook aandacht voor hoe je door krachtgericht te werken op deze verschillende lagen niet allen het verschil kan maken voor en met je cliënten, maar ook in de samenleving.

WERKVORMEN EN METHODIEK
We werken online via de professionele versie van Zoom. De deelnemers zullen kort voor de vorming van de opleider een zoomlink krijgen. De vorming zal per onderdeel een kort stukje theorie aanreiken en één of meerdere oefeningen. Het gekozen platform laat toe dat we voldoende interactief kunnen werken. Zo is er de mogelijkheid om zowel met de volledige groep als met kleinere groepjes te werken. Er zullen ook momenten van individuele reflectie zijn.

OVER DE LESGEVER
Els Verschueren is gegradueerde in de orthopedagogie. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring opgedaan in de bijzondere jeugdzorg waarvan de laatste 12 jaar als leidinggevende.
Daarnaast werkt zij reeds enkele jaren als trainer van uiteenlopende opleidingen zoals Nieuwe Autoriteit en Krachtgericht Werken met zowel groepen als individuen. Zij heeft zowel ervaring in het geven van live trainingen als het geven van online opleidingen.
Els is sterk gericht op empowerment en oplossingsgericht werken. Met respect voor ieders achtergrond en eigenheid rijkt zij in deze opleiding tools en kennis aan over krachtgericht werken die ruim inzetbaar zijn.

OOR WIE
Begeleiders en medewerkers die rechtstreeks werken met cliënten in de welzijns- en zorgsector. Deze vorming kan ook bijgewoond worden door teamcoaches. Voor hen is er ook de meerwaarde van de verschillende methodieken die ze aangereikt krijgen om met hun team na te denken en te werken rond krachtgericht werken.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 09 okt 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: Hefboom vzw
Code vorming: 319-23KW2-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector