Met handen en voeten: Omgaan met anderstalige jongeren en ouders - ONLINE

Doelstellingen
- De deelnemers kunnen zich inleven in de wereld van een anderstalige in een Nederlandstalige omgeving.
- De deelnemers worden zich bewust van het niveau Nederlands dat ze kunnen gebruiken in een gesprek met een anderstalige.
- De deelnemers krijgen tips over hoe ze duidelijk kunnen communiceren met een anderstalige.
- De deelnemers oefenen het duidelijk communiceren in a.d.h.v. concrete praktijkcases.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 14 september 2023 09:30 - 16:30 Online - -

Programma

Moet je regelmatig communiceren met anderstalige jongeren of ouders? Merk je dat je soms de neiging hebt om een soort Tarzantaaltje te gaan spreken met anderstaligen en zelfs luider te gaan praten? Dat is niet nodig en komt ook heel betuttellend over! Maar hoe maak je je dan wel duidelijk verstaanbaar voor een anderstalige? In deze module geven we je tips om op een goede en duidelijke manier te communiceren met iemand die anderstalig is.

We focussen ons hierbij op 4 hoofdpunten die een hulp kunnen zijn, namelijk:
- De eigen houding
- De omgeving
- Taalgebruik (gesproken en geschreven taal)
- Ondersteuning van de gesproken taal.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- We laten deelnemers ervaren wat het is om anderstalig te zijn. We starten de opleiding daarom in een andere taal, spreken mensen aan, vragen hen dingen etc. om hen te laten voelen hoe het is om aangesproken te worden en niet te begrijpen wat er nu juist gezegd wordt.
- We verzamelen praktijkcases (voorbeelden van situaties waarin de deelnemers wel eens botsen op de taaluitdaging) en gaan hiermee aan de slag
- Deelnemers krijgen kleine stukjes praktijkgerichte theorie (waarom werkt dit? Waarom is dit begrijpbaar voor een anderstalige?) en gaan dan zelf aan de slag om zinnen te herformuleren, ze bedenken ook zelf transparante woorden e.d.
- We werken met een tipkaart. Op deze kaart kunnen ze doorheen de opleiding alle tips noteren die voor hen bruikbaar en dus te onthouden zijn.
- Deelnemers komen tot deze tips door middel van verschillende werkvormen: casebespreking, een brainstorm in kleine groepjes, bespreking goed/fout situaties en goed/fout filmpjes
- Op het einde van de opleiding krijgt iedereen een actieplan “beter communiceren”. Vanuit de opgedane inzichten, gaan ze een actieplan voor zichzelf opmaken. Welke acties ga ik concreet ondernemen om beter te kunnen communiceren met anderstalige ouders/ kinderen?

OVER DE LESGEVER
Voor deze opleiding zetten we onze taalcoaches in. Zij coachen anderstalige deelnemers in het verbeteren van hun communicatie in een Nederlandstalige omgeving. Daarnaast coachen ze ook de werkgever en de collega’s: wat kunnen zij doen opdat de anderstalige beter kan functioneren in de Nederlandstalige omgeving? De module ‘Met handen en voeten’ zit in ons bijscholingsaanbod voor SWF (in hun aanbod van 2016 tot nu). Dit aanbod is gericht op MVD-personeel uit het vrij gesubsidieerd onderwijs.

VOOR WIE
Begeleiders in opvoedings- en huisvestingsinstellingen.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 14 sep 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: 319-23M2-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector