Samenwerken met netwerken, natuurlijk en professioneel

Je leert hoe je te positioneren in een netwerk, hoe te communiceren. Hoe zorg je dat er een gedeelde visie ontstaat, iedere persoon in het netwerk zich comfortabel voelt maar ook in zijn rol blijft.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 27 april 2023 09:30 - 16:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

In een inclusieve samenleving participeren personen met een beperking volledig als actief lid van onze samenleving. Ze hebben de regie over hun leven zelf in handen. Een radicaal nieuw denkkader vraagt om een nieuwe rol voor zorgprofessionals.
In deze vorming
- Denk je meer over de nieuwe rol van de zorgprofessional in een inclusieve samenleving. Welke vaardigheden zet je in? Is het ok om stukken los te laten
- Ontdek je mee hoe ondersteuners geen centrale rol (meer) innemen, maar geloven in de kracht van elke cliënt en zijn eigen netwerk. Je verkent hoe ook jij ieder netwerklid in zijn kracht kan zetten vanuit een waarderende benadering
- Leer je faciliteren in plaats van oplossen, door nieuwsgierig te zijn naar de verschillende perspectieven
- Kom je te weten hoe je oplossingsgericht aan de slag te gaan door in te zetten op verbinding en de kracht van samen(werken)
- Je leert hoe te communiceren in het netwerk om de samenwerking te laten stromen.
Dit is een vorming met kaders waar we interactief mee aan de slag gaan, doorweven met casussen en praktijkvoorbeelden.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Doceertechniek
- Uitwisseling en interactie a.d.h.v. inspirerende werkvormen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Casusbespreking a.d.h.v. intervisiemodel
- Zelf ervaren
- Procesanalyse en evaluatie.

VOOR WIE
Voor begeleiders, coaches, ondersteuners en andere zorgprofessionals.

OVER DE LESGEVER
Sigrid De Pelsmaeker is coach bij Brake-out (Konekt groep) en zelfstandig autismecoach. Sigrid heeft jarenlange ervaring in het werken met netwerken. Voorheen was zij werkzaam bij DOP Oost-Vlaanderen waar ze netwerken ondersteunde en versterkte. Sigrid werkt vanuit de kaders van Sonestra, Driehoekskunde, oplossingsgericht coachen en de talententaal van Luk Dewulf.

Praktisch

Startdatum: 27 apr 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-23SN1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector