Verstandelijke beperking en psychiatrische stoornissen

Doelstellingen
- Je staat stil bij een gepast begeleidershouding. Welke kennis, vaardigheden en attitudes heb ik nodig?
- Je bent en voelt je competenter in het samenwerking met je cliënt
- Verhogen van kennis rond de meest voorkomende psychiatrische stoornissen
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
vr 06 oktober 2023 09:30 - 16:30 Clemenspoort Overwalle 3/1 Gent

Programma

Personen met een verstandelijke beperking hebben soms een bijkomende psychische kwetsbaarheid. Als hulpverlener moet je alert zijn voor de samenhang tussen beide problematieken.

In deze cursus komen de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij personen met een (verstandelijke) beperking aan bod: stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen en gehechtheidsproblemen. We behandelen telkens de symptomen, oorzaken, behandeling en prognose.

Voorkennis is niet vereist, praktijkervaring wel.

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

OVER DE LESGEVER
Els Ronsse studeerde in 1995 af in de klinische psychologie (UGent) en volgende daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Ze werkte 15 jaar als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme; en opende daarnaast in 2000 een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Naast haar werk als psychologe is ze werkzaam als lid van de Vlaamse regiegroep Sen-Seo en is ze ook actief betrokken bij de ACTrajecten georganiseerd door Autisme Centraal.

Els biedt naast individuele begeleiding ook auti-coaching ook supervisie en vorming aan rond thema’s die met autisme en/of verstandelijke beperking te maken hebben.

VOOR WIE
Orthopedagogen, begeleiders, psychologen, hulpverleners, begeleiders van hulpvragers … van alle leeftijden.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 06 okt 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-23VB3 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector