Begeleiden van stagairs

Doelstellingen
Na deze vorming kan de deelnemer:
- Zicht hebben op bestaande hulpmiddelen bij het beoordelen van stagiairs
- Experimenteren met divers reflectiemethodieken
- Een eigen plan van aanpak maken voor de voorziening over het begeleiden van stagiairs.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 21 november 2023 09:30 - 16:00 CC Hasselt Kunstlaan 5 Hasselt

Programma

In de opvang komen er vaak stagiairs over de vloer. Die wil je als begeleider een kwaliteitsvolle stage bieden.
In deze vorming zoomen we in op wat daar allemaal kom bij kijken. Vele factoren zijn immers van belang: van het goed informeren tot het stimuleren van zelfreflectie. We bekijken samen wat gangbaar is in opleidingen en praktijk.
Ook zelf ervaar je als begeleider enkele noden in het begeleiden van stagiairs. We gaan hierover in gesprek. We onderzoeken samen mogelijke en wenselijke randvoorwaarden. Er is ruimte voor uitdagende gesprekken en uitwisseling.
Op het einde van de dag ga je naar huis met een plan van aanpak voor je eigen voorziening.

Wat doen we in deze vorming?
- Kennismaken met beoordelingsmethodes, met reflectiemethodes, met plannen van aanpak
- Inoefenen van het hanteren van een plan van aanpak (+(jaarlijkse) evaluatie)
- Onderzoeken wat mogelijke en wenselijke randvoorwaarden zijn
- Ingaan op de (meegebrachte) vragen en instrumenten van de deelnemers
- Hoe deel je deze inhoud met je collega’s en hoe noteren we zaken hierover in het kwaliteitshandboek + jaarlijkse evaluatie
- We houden in deze vorming rekening met zowel korte als langere stageperiodes binnen divers opleidingen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
- Kennismaken met en dieper ingaan op diverse beoordelingsmethodes, reflectiemethodes en plannen van aanpak. We nemen vele voorbeelden onder de loep.
- Praktische oefeningen
- Leergesprekken
- Uitwisselingsoefeningen en -gesprekken

We vragen de deelnemers vooraf materiaal te verzamelen en mee te brengen, evenals hun vragen (contact vooraf)

VOOR WIE
Mentoren op de werkvloer, pedagogische coaches, leidinggevende verantwoordelijken voor het beoordelen van stagiairs.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Ellie Kuipers studeerde maatschappelijk werk. Ze werkt als educatief medewerker bij VCOK, kent de doelgroepen en de relevante thema’s van de kinderopvang. Als ondersteuner in de buitenschoolse opvang coacht zij leidinggevenden, begeleiders en teams. Ze geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 21 nov 2023 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23BS2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang