Bijtgedrag

Na deze opleiding kunnen de deelnemers:

- Correct omgaan met bijters
- Gedrag bespreekbaar maken naar ouders
- Omgaan met het slachtoffer op een correct manier
- Correct observeren van het verdere gedrag van het kind
- Analyseren van probleemgedrag en hier juist op reageren
- Een aanpak hanteren die leefgroep breed wordt uitgedragen

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 23 mei 2023 09:30 - 16:00 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Naast het herkennen van een ‘bijter’ ook vooral leren om hiermee correct om te gaan zowel naar het kind zelf, de ouders als het kind dat slachtoffer werd van een bijtaanval alsook met de ouders.
Hoe pakken we dit aan? Verschillende communicatie- en observatie technieken worden onder loep genomen
Verschillende methodieken van belonen worden besproken.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Theoretisch kader rond bijten en de problematieken hierrond
- Casussen
- Groepsbespreking
- Opstellen 10 tips kaart met de groep

Duur: 1 dag

VOOR WIE
Medewerkers in gezinsopvang en groepsopvang.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Sophie Van Antwerpen
Ziekenhuisverpleegkundige en pediatrisch verpleegkundige. Met 23 jaar voltijds werkervaring in de ziekenhuiswereld. Leerkracht en opleidingscoördinator bij CVO LBC Berchem, richting personenzorg, kraamzorg en begeleider in de kinderopvang.

OF

Isabelle Willem
Leerkracht kleuteronderwijs. Ervaring als pedagogisch verantwoordelijke in verschillende kinderdagverblijven, expert implementatie MeMoq, personeelscoach, aanspreekpunt voor ouders, opvolging dagelijkse werking kinderdagverblijf.

Praktisch

Startdatum: 23 mei 2023 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: DIVERS VZW
Code vorming: 331-23BT1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang