Dat lust ik heel heel graag

Na deze vorming kan de deelnemer:
- Belangrijke elementen en mijlpalen in de eetontwikkeling van kinderen benoemen
- Stimulerende factoren voor de smaak- en eetontwikkeling benoemen en gebruiken
- Verwoorden wat wordt bedoeld met voedselvoorkeur
- Tips om kinderen te laten proeven van nieuwe smaken en texturen opsommen en toepassen
- Tips om eetmomenten tot fijne en gezellige momenten te maken opsommen en toepassen
- Reflecteren over de eigen praktijk en doelen en acties voor toekomstig handelen bepalen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 23 oktober 2023 09:30 - 12:30 Scoutshuis HOPPER Wilrijkstraat 45 Antwerpen

Programma

Wanneer je denkt aan kinderen en eten, komen er ongetwijfeld verschillende beelden in je hoofd. Zoals de gezichten die kinderen maken wanneer ze voor de eerste keer een bepaalde smaak proeven of iets met een andere textuur dan ze gewend zijn.
In deze vorming staan we stil bij de eet- en smaakontwikkeling van jonge kinderen. We gaan vooral in op hoe eten proeven is en verkennen beïnvloedende en stimulerende factoren.
Wat is nu eigenlijk een fijne manier om kinderen iets te laten proeven? Hoe zorg je er voor dat er tijdens het eten ook verbinding tussen jou en de kinderen en de kinderen onderling ontstaat? Welke kleine impulsen kunnen er tijdens het eten voor zorgen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen? Hoe kan je kinderen actief laten participeren? En hoeveel keer moeten kinderen nu eigenlijk iets proeven voor ze weten of ze het lusten? Op al deze vragen gaan we in.
Je maakt onder andere kennis met de DVD ‘Dat lust ik héél héél graag’ over hoe eten in de kinderopvang en gezellig samen zijn synoniemen kunnen zijn van elkaar én hoe de eet- en smaakontwikkeling positief kan gestimuleerd worden.

De vorming is opgebouwd rond volgende thema’s:
- Eetontwikkeling is een leerproces + stimulerende factoren
- Eetontwikkeling eerste levensjaar (vb. lepelvoeding, brokjesvoeding, drinken uit een beker, …)
- Voedselvoorkeur
- Proeven en nog eens proeven – smaakontwikkeling
- Wat kan je doen om proeven en eten aangenaam te maken? (o.a. zin en onzin van belonen, ervaringsgericht leren, het creëren van een veilige omgeving, rituelen, …)
- Communicatie met ouders

WERKVORM EN METHODIEKEN
Een presentatie met wetenschappelijke achtergrond en voorbeelden en tips uit de praktijk vormen de rode draad. Dat gaat continu gepaard met gesprek met deelnemers: ingaan op hun vragen, voorbeelden bespreken, reflectievragen, vragen naar eigen voorbeelden en ervaringen of kleine quizjes voor de deelnemers waarna de antwoorden door de lesgever verwerkt worden in de presentatie.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders in groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Charlotte Matton, freelance medewerker, diëtiste verbonden aan het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent.

Praktisch

Startdatum: 23 okt 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23HG2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang