Diversiteit: opvoedingsthema’s en ouderbetrokkenheid bij kwetsbare en/of anderstalige gezinnen

Na deze vorming kan de deelnemer:
- inhoudelijke kaderen wat diversiteit is
- kinderen en ouders benaderen vanuit diverse invalshoeken om zo persoonsgericht te werken
- de verschillende opvoedingsstijlen herkennen en hanteren
- de valkuilen bij kwetsbare en anderstalige gezinnen ‘(h)erkennen’
- de ouderbetrokkenheid en -participatie bij kwetsbare en/of anderstalige gezinnen verbeteren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 05 oktober 2023 09:30 - 16:00 Hof van Watervliet Oude Burg 27 Brugge

Programma

Naast het scheppen van een theoretisch kader om zo alvast de terminologie te begrijpen, gaan we kapstokken aanreiken van hoe je ouders uit kwetsbare gezinnen en/of anderstalige gezinnen kan sturen en ondersteunen binnen bepaalde opvoedingsthema’s.
Het doel is om ouders hun rol te laten opnemen binnen een kwetsbaar gezin of een gezin in moeilijke omstandigheden. We willen de ouder empoweren zodat ze hiermee zelf verder aan de slag kunnen.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Theoretisch kader scheppen rond diversiteit, opvoedingsstijlen, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
- Werken vanuit (eigen) casussen
- Communicatieoefeningen

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Kristien Nelen heeft haar graduaat orthopedagogie en lerarenopleiding behaald. Ze is gestart met het begeleiden van pleeggezinnen. Vervolgens heeft ze 10 jaar ervaring als lesgever, stagebegeleider en coördinator in de opleiding kinderbegeleider.
Momenteel biedt ze extra ondersteuning aan cursisten kinderbegeleider d.m.v. videocoaching op de werkvloer, huiswerkbegeleiding en persoonlijke begeleiding.
Tot slot heeft ze zich verdiept in het spel van baby's en peuters als speelexpert.

Praktisch

Startdatum: 05 okt 2023 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: DIVERS VZW
Code vorming: 331-23DO1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang