(in)Hoeken werken!

Na deze vorming kan/weet de deelnemer:
- wat een speelzone is
- wat de voordelen van speelzones/hoeken is
- een rijke en stimulerende hoeken maken in de leefruimte
- een speelzone stimulerend inrichten.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 28 september 2023 09:30 - 12:30 Clemenspoort Overwalle 3/1 Gent

Programma

Wel of niet in hoeken spelen.. Maakt dat nu echt zo een groot verschil?
Zeer zeker! De omgeving waarin een kind zich bevindt en de manier waarop een opvang is ingericht hebben een enorme impact op het gedrag van kinderen. Met speelhoeken creëer je niet enkel een gezellige, huiselijke sfeer, maar zorg je bovendien voor betrokken spel en rust in de leefgroep.
Een hoekenwerking creëer je natuurlijk niet op 1, 2, 3. Wat zijn de aandachtspunten? Hoe houd je de speelhoeken aantrekkelijk en zorg je ervoor dat ze tegemoet komen aan de interesses van de kinderen? Hoe creëer je een gevarieerd aanbod waarbinnen alle ervaringsgebieden aan bod komen?

WERKVORM EN METHODIEKEN
Reactieve vorming
Inleefoefeningen
Toepassing

Duur: 1/2 dag

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Anne Moens is reeds meer dan vijf jaar pedagogisch ondersteuner bij VDKO waar ze dagelijks teams in de kinderopvang inspireert om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te stimuleren.
Deze ervaringen zet ze in als vormingsmedewerker waardoor makkelijk de vertaling naar de praktijk gemaakt kan worden.

Praktisch

Startdatum: 28 sep 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: Hebe Kenniscentrum kinderopvang vzw
Code vorming: 331-23HW2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang