Inclusieve kinderopvang: wie, wat, waarom en hoe? - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:
- zijn/haar eigen kijk op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het persoonlijk referentiekader bij inclusieve kinderopvang onderzoeken
- de betekenis van inclusieve kinderopvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften en de bijhorende visie verwoorden
- de verschillende kwaliteitsaspecten van inclusieve kinderopvang en welke competenties en werkingsprincipes daarbij nodig zijn
- reflecteren over de eigen werking en ook actiepunten voor toekomstige praktijken formuleren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 28 september 2023 09:30 - 12:30 Online - -
do 26 oktober 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Je komt meer te weten over wat inclusieve kinderopvang wel en niet inhoudt en welke visie erachter schuil gaat. Samen met de andere deelnemers onderzoek je jouw kijk op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en hun gezin. We zetten de vraag naar zorg en ondersteuning centraal en niet het ‘probleem’ of ‘tekort’.
Je ontwikkelt inzichten over wat een inclusieve visie en werking betekent voor de organisatie van de kinderopvang en de competenties van de kinderbegeleiders.
Via oefeningen, discussies en praktijkvoorbeelden komen we tot de kernaspecten van kwaliteitsvolle inclusieve kinderopvang. Zo hebben we het onder andere over het belang van de ‘juiste’ woorden, het kind ‘kind’ laten zijn met de andere kinderen, een doordacht ouderbeleid, het functioneren in een netwerk, maatwerk en aanpassingen in de omgeving.
Samen lijsten we de tips die doorheen deze vormingen aan bod kwamen. De handleiding Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften van VBJK helpt ons daarbij.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Reflectie-opdrachten aan de hand van stellingen, praktijkvoorbeelden, foto’s, kinderboeken en casussen.
Presentatie van bruikbare en verhelderende kaders via leergesprekken en voorbeelden. Er is veel ruimte voor vragen, ervaringsuitwisseling en bespreken van eigen casussen.
We gebruiken ook materiaal uit ‘All-Inclusive’, een educatief spel ontwikkeld door Dienst Kinderopvang Stad Gent.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0 - 12 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Annelies Roelandt studeerde pedagogische wetenschappen en sociaal werk aan de Universiteit Gent en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Praktisch

Startdatum: 28 sep 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23IK1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang