Kinderspel: Aanbod en activiteiten vanuit kinderperspectief

Na deze vorming heeft de deelnemer:
- inzichten over hoe een rijke spelomgeving eruit ziet en welke elementen deze moet bevatten
- inzichten over hoe ze een rijk activiteitenaanbod kunnen voorzien gericht op het proces
- inzichten over welke rol zij als begeleider kunnen innemen tijdens het vrij spel van kinderen en het begeleiden van geleide activiteiten
- inspiratie om hun omgeving en activiteitenaanbod af te stemmen op de behoeften en interesses van kinderen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 19 oktober 2023 09:00 - 16:00 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

In deze workshop verdiepen we ons in het spel van kinderen. Gaandeweg ontdekken we welke veranderingen zich opdringen om intenser spel mogelijk te maken. We reiken handvatten aan om je aanbod (omgeving en activiteiten) af te stemmen op de behoeften, interesse en noden van kinderen. Aan de hand van verschillende reflectie oefeningen worden de deelnemers uitgedaagd hun eigen aanbod en activiteiten kritische onder de loep te nemen. We duiken in de namiddag ook letterlijk tussen de materialen en ontdekken samen de verschillende spelmogelijkheden. Je gaat naar huis met een heleboel inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan.

WERKVORM EN METHODIEKEN
We vertrekken steeds vanuit een theoretisch kader dat aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en foto’s tastbaar wordt gemaakt voor de deelnemers. Aan de hand van verschillende reflectieopdrachten en oefeningen dagen we de deelnemers uit hun eigen ruimte, activiteitenaanbod en begeleidersstijl kritisch onder de loep te nemen.
In deelteams bedenken ze samen hoe een rijk aanbod er kan uitzien a.d.h.v. de vier ervaringsgebieden. Er wordt ruimte voorzien voor uitwisseling en het leren en inspireren van elkaar. We duiken ook letterlijk in de materialen om zelf verschillende spelmogelijkheden en activiteiten te ontdekken.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0 - 3 jaar, leidinggevenden en coaches groeps- en gezinsopvang 0 - 3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Laura Van de Voorde is pedagogisch coach en vormingsmedewerker bij CEGO vzw.
‘Aangezien ik zelf jaren in de kinderopvang heb gewerkt als kinderbegeleider maar ook als pedagogisch ondersteuner heb ik een realistisch beeld van hoe het er in de praktijk aan toegaat. Tijdens het geven van een vorming komt deze ervaring zeker van pas! De vele praktijkvoorbeelden maken het zeer herkenbaar en toepasbaar.’

Praktisch

Startdatum: 19 okt 2023 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs CEGO
Code vorming: 331-23KS2 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang