Praten over pedagogische kwaliteit

Na deze vorming kan de deelnemer:
- reflecteren over kernelementen uit eigen visie en praktijk
- kernelementen uit eigen visie en praktijk linken aan het MeMoQ-kwaliteitskader
- kernelementen uit eigen visie en praktijk benoemen
- trainen in communicatieve vaardigheden
- vaardiger worden in gesprekken over het werk met externen (ouders, inspectie, stagiairs, ...).

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 20 april 2023 09:30 - 16:00 VCOK Raas Van Gaverestraat 67 A Gent

Programma

Echt spreken over je werk, je pedagogische praktijk en de visie erachter is niet gemakkelijk. Nochtans is het iets wat vaak van leidinggevenden en medewerkers gevraagd wordt.
Denk maar aan contacten met ouders, nieuwe medewerkers, stagiairs, collega’s van andere voorzieningen of zorginspectie. Pedagogische kwaliteit duidelijk en krachtig verwoorden, betekent dat je heel bewust bent van wat je doet en waarom je dat doet. Het vraagt wel enkele communicatieve vaardigheden. Het pedagogische raamwerk en het zelfevaluatie-instrument MeMoQ geven je hier woorden voor. Deze trainingsdag geven je handvaten.
Je zal oefenen en nog eens oefenen en zo bewuster en vaardiger worden.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Korte blokken toelichting van de lesgever om het reflectiekader en de handvaten voor de praktijk mee te geven, afgewisseld met reflectie-oefeningen, ervaringsuitwisseling en groepswerk. Het accent ligt evenwel op praktisch inoefenen, voornamelijk via gesprekken/rollenspel in duo. Hierbij oefenen deelnemers acties om over hun visie en praktijk te vertellen aan hun gesprekspartner.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden gezins- en groepsopvang 0-3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Ellie Kuipers studeerde maatschappelijk werk. Als ondersteuner in de buitenschoolse opvang coacht zij leidinggevenden, begeleiders en teams. Zij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 20 apr 2023 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23P1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang