Risicovol spel? Het leren is aan de durvers

Na de vorming:
- kan de deelnemer de ontwikkelingskansen van risicovol spel benoemen
- heeft de deelnemer zicht op hoe een speelpraktijk verrijkt kan worden door een risicovol spelen dimensie toe te voegen
- heeft de deelnemer handvatten om met risicovol spelen aan de slag te gaan binnen de eigen context
- heeft de deelnemer motivatie en goesting om aan de slag te gaan met risicovol spel.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 14 november 2023 09:30 - 16:30 CC Hasselt Kunstlaan 5 Hasselt

Programma

Risicovol spel is inherent aan spel van kinderen en waardevol voor kind én begeleider. Maar hoe kan je risicovol spel gepast begeleiden en tot meerwaarde maken, waarbij veiligheid, emotionele en educatieve ondersteuning in balans zijn? We werken op maat, op basis van noden die jij als individuele begeleider of die je als team ervaart.

WERKVORM EN METHODIEKEN
De toolbox van het onderzoeksproject RePLAY Toddler wordt ingezet om het thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Theorie wordt gekoppeld aan eigen inbreng, waarna het debat op gang wordt gebracht en praktijknoden opgelijst. Naargelang deze nood werken we toe naar visievorming of wordt de verkregen output naar een actieplan vertaald. Dit vormt de basis van de terugkomdag, waarbij we realisaties, impact, drempels e.d. uitwisselen en analyseren. We werken toe naar een bijgestuurde visie en/of actieplan om het thema risicovol spel succesvol in de praktijk te implementeren.

De PJK Academie streeft naar vorming met impact door duurzame en doelgerichte leer- en groeiprocessen te stimuleren, te ondersteunen en te borgen. Dit trachten we te realiseren in elke vorming door onder andere:
- Na afloop van elke vorming de deelnemers en het team aan te zetten tot actie via een ‘ik daag mezelf uit’ opdracht (dit kan onder de vorm van een individueel actieplan en een teamgericht actieplan).
- In elke vorming ruimte te voorzien in de voorbereiding om casussen te laten inbrengen door deelnemers zelf.
- Te zorgen voor een aangename afwisseling van interactieve momenten en momenten van kennisoverdracht.
- Op het einde van elke vorming steeds een kwalitatieve en een kwantitatieve evaluatie te voorzien. De evaluatie wordt zodanig opgemaakt dat dit zowel voor de lesgever als voor de deelnemers een leermoment kan zijn.

VOOR WIE
Begeleiders groepsopvang 0 – 12 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Helena Sienaert is docent en onderzoeker aan de bacheloropleiding PJK: Opvoeding en Coaching van de Arteveldehogeschool. Als pedagoge is ze van bij de start van de opleiding nauw betrokken bij het opleidingsonderdeel Krachtig kijken naar kinderen en jongeren. Dat focust op het observeren van en inspelen op (vrij) spel en vrijetijdsbeleving bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) vanuit ervaringsgericht werken en de Reggio Emilia-benadering. Enkele jaren terug draaide ze mee in het onderzoeksproject ‘Samen sterker in spel’, dat kinderbegeleiders van baby’s en peuters ondersteunde om kinderen met ontwikkelingsachterstand te begeleiden in hun spel. Momenteel is ze projectleider van het onderzoeksproject RePLAY Toddler, over het begeleiden van risicovol spel bij peuters in de Vlaamse groepsopvang.

Barbara Vandorpe is docent en onderzoeker aan de lerarenopleiding Bachelor in het Kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool. Als licenciate lichamelijke opvoeding verdiept Barbara zich om via bewegen en spel kinderen te stimuleren en aan het leren te brengen. Ze is van bij het begin betrokken bij de onderzoeksprojecten van RePLAY Toddler en werkt nu ook mee in het onderzoek van Risicovol Spel in de basisscholen.

Simon Wemel is docent in de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind Arteveldehogeschool Gent. Hij heeft 10 jaar ervaring als docent in opleidingsonderdelen met focus op ontwikkeling, educatieve ondersteuning via spelen en taal, creatief en muzisch werken met kinderen en jongeren, videocoaching, pedagogische visies en kwaliteitsvolle speelpraktijken, pedagogisch documenteren... Daarnaast heeft hij als onderzoeker expertise in het coachen en begeleiden van teams in het werkveld op het vlak van risicovol spelen begeleiden en het ontwikkelen van een kindgerichte, creatieve speelpraktijk.

Praktisch

Startdatum: 14 nov 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Arteveldehogeschool
Code vorming: 331-23RS1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang