Wachtmomenten in de kinderopvang - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:
- de organisatie van de opvangdag vanuit het perspectief van kinderen en evalueren
- de concepten 'welbevinden', 'betrokkenheid', 'geïntegreerde ontplooiingskansen' en 'ervaringsgebieden' (pedagogisch raamwerk en MeMoQ) kennen en kunnen toepassen op de eigen praktijk
- een analyses van sterktes en uitdagingen in de eigen praktijk maken en een aanzet tot actieplan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 07 december 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

In deze workshop neem je een dag in de kinderopvang onder de loep vanuit het perspectief van kinderen. We zoomen in het bijzonder in op wacht- en overgangsmomenten. Hoe ervaren jij én de kinderen deze momenten? Wat is “wachten” eigenlijk? Hoe kunnen we als begeleider zoveel mogelijk kansen grijpen om van elk moment een rijk moment te maken? Hoe kan je momenten net voor of na het eten aanpakken bijvoorbeeld? Hoe kan je zorgen voor een rijk en gevarieerd spelaanbod op elke moment van de dag, ook net voor sluitingstijd? Je gaat in deze workshop praktisch aan het werk: je analyseert je eigen werking, wisselt uit, verzamelt ideeën en maakt concrete plannen.
We maken de link met het pedadogisch raamwerk en dimensies 1, 2, 4 en 5 van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Afwisseling tussen presentatie van ideeën en praktijkvoorbeelden, leergesprekken uitwisseling, inlevings- en ervaringsoefeningen, casusbespreking en groepswerk.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0 en 3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Birgit De Boevere studeerde pedagogie van het jonge kind aan de Arteveldehogeschool en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvanginitiatieven over diverse pedagogische thema’s.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Deze onlinesessie is interactief. We vragen aan de deelnemers om de camera op te zetten.

Praktisch

Startdatum: 07 dec 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23WA1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang